Dlaczego my? Aktualnoci Placówki Galeria Galeria Warunki przyjcia Obozy Program
Strona g,ówna
napisz do nasstrona g,ówna
 

Kompleksowo opracowany dwuletni program szkolenia Szkoły

Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHRONIARZ"

obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

Ochrona osób i mienia - ich tematyka obejmuje swoim zakresem wszystkie formy ochrony z jakimi może się spotkać w pracy pracownik ochrony. Zajęcia prowadzone są w sposób teoretyczny oraz praktyczny (zajęcia w terenie, zajęcia interaktywne, warsztaty szkolne).


Konwojowanie - Zajmuje się aspektami ochrony wartości pieniężnych i ich transportu w tym planowaniem, taktyką ochrony, oraz zasadami i czynnościami poszczególnych członków konwoju. Zajęcia prowadzone w bardzo ciekawej formie, poprzez zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu samochodu do konwoju oraz stworzenie warunków dających możliwości przeprowadzenia konwoju symulowanego.

Psychologia i Etyka - uczy zachowania się w sytuacjach stresowych oraz postępowania logicznego zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Zajęcia prowadzone w formie wykładów aktywnych, ćwiczeń oraz pogadanek.


Organizacja, zarządzanie i ekonomia - zadaniem tego przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę związaną z prowadzeniem własnej firmy.

Pierwsza pomoc * - przedmiot, który przydaje się nie tylko w pracy pracownika ochrony ale również w życiu codziennym. Realizowany praktycznie poprzez naukę opatrywania ran, unieruchamianiu kończyn przy złamaniach, sztucznego oddychania czy masażu serca.


Blok prawny - jeden z najważniejszych przedmiotów. W skład tego bloku wchodzi prawo cywilne, prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo wykroczeń, prawo handlowe i finansowe, prawo pracy.

Informatyka * - przedmiot, który ma za zadanie nauczyć podstaw posługiwania się komputerem oraz zapoznanie się obsługą Internetu, programów graficznych itp.


Kryminologia - bardzo ciekawy przedmiot zajmujący się nauką o przestępstwie. W trakcie nauki omawiana jest ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości, ujemne zjawiska o potencjale kryminogennym oraz profilaktyka kryminologiczna.

Kryminalistyka - jeden z najciekawszych przedmiotów realizowanych w szkole, zajmujący się wykrywaniem, zabezpieczaniem i zapobieganiem przestępstwom. W ramach tego przedmiotu jest nauka wykonywania portretu pamięciowego, Do tematyki jaką zajmuje się kryminalistyka należą również:

Daktyloskopia - ujawnianie śladów na podstawie linii papilarnych

Fonoskopia - identyfikacja indywidualna osoby poprzez nagrany głos

Mechanoskopia - identyfikacja narzędzi użytych przy przestępstwie

Traseologia - identyfikacja na podstawie śladów (wgłębień np. butów, opon)

 

Nauka realizowana w formie teoretycznej oraz praktycznej jako ćwiczenia przy użyciu najnowszych materiałów kryminalistycznych.


Walka z terroryzmem i przestępczością - przedmiot ten obejmuje swoim zakresem problematykę terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej. Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej oraz praktycznej na przykładach.

Zasady współpracy z Policją - Przedmiot zajmujący się nauką współdziałania z Policją, Strażą pożarną i służbami mundurowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wspólnego zapobiegania przestępczości.


Łączność * - przedmiot ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w łączności w pracy pracownika ochrony. Zajęcia prowadzone są poprzez naukę praktycznego wykorzystania tych środków oraz zapoznanie się z teorią ich działania.

Fotografia i obserwacja * - przedmiot, który daje możliwości zapoznania się z rodzajami aparatów zarówno cyfrowych jak i analogowych. W ramach zajęć prowadzona jest praktyczna nauka wykonywania zdjęć w normalnych warunkach jak i podczas obserwacji (ukrytej).


Ochrona imprez masowych - zakres programu obejmuje szkolenie z zakresu zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Zajęcia realizowane są w sposób teoretyczny oraz praktyczny, ponadto organizowane są wyjścia na imprezy masowe gdzie słuchacze mogą obserwować pracę ochrony.

Język angielski * - jest wykładany od podstaw.

Wiktymologia - przedmiot zajmujący się relacją między sprawcą przestępstwa, a ofiarą.


Techniki interwencji - przedmiot ściśle związany z pracą pracownika ochrony. W nauce wykorzystywane są techniki z różnych stylów walki. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej przy wykorzystaniu pałki wielofunkcyjnej TONFA oraz innych środków przymusu bezpośredniego. Techniki nauczane są bardzo skuteczne w walce, a ich opanowanie nie sprawia trudności nawet osobie, która w przeszłości nie uprawiała żadnego sportu. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających stopnie mistrzowskie z wieloletnią praktyką.

Samoobrona - główny nacisk położony jest na opanowanie technik, które pozwolą w realnej walce na ochronę. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających stopnie mistrzowskie z wieloletnią praktyką.

Techniki posługiwania się pałką TONFA

Kick boxing - elementy

Judo - elementy


Wyszkolenie strzeleckie - ponieważ osoby kończące Szkołę mogą ubiegać się o dopuszczenie do pracy z bronią ważnym było zapoznanie ich z bezpiecznym obchodzeniem nią. Ponadto na zajęciach zapoznają się z budową, działaniem broni, a na strzelnicy prowadzona jest nauka strzelania z broni krótkiej (Glock, Walter, P-83), maszynowej (glauberyt, PM), gładkolufowej (Mossberg). Jako nowość wprowadziliśmy technikę i taktykę strzelania przy użyciu pistoletów na farbą PAINTBALL.


wsteczdo góry
Szkola Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" | infolinia: 017 857 39 99
Wszelkie prawa zastrzeťone przez P.S.D i P.O "OCHRONIARZ"

 
Strona g,ówna